شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید (1)

  ۳۱,۲۰۰ تومان

  ۳۹,۰۰۰ تومان

  %۲۰ تخفیف

   

  ۲۰۸

  رقعی

  چاپ ۵۱

  بهار سبز
  نویسنده مسعود لعلی,طیبه سرلک
  شابک ۹۷۸۹۶۴۹۴۳۰۱۱۹
  کد دیویی ۱۵۸.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید (1)

  یک برگ توت در اثر تماس با نبوغ انسان به ابریشم تبدیل می‌شود. یک مشت خاک در اثر تماس با نبوغ انسان به قصری بدل می‌شود. یک درخت سرو در اثر تماس با نبوغ انسان دگرگون می‌شود و شکل معبدی می‌گیرد. یک رشته پشم گوسفند در اثر تماس با ابتکار انسان به صورت لباسی فاخر در می‌آید. اگر در برگ، خاک،چوب و پشم این امکان هست که ارزش خود را از طریق انسان صد برابر بلکه هزار برابر کنند آیا من نمی‌توانم با این بدن خاکی که نام مرا حمل می‌کند چنان کنم.

  نظرات کاربران
  بی‌نام
  0
  0
  عالی
  بی‌نام
  0
  0
  افزایش سطح فرهنگ و گسترش سواد انسان در غالب داستان های کوچک و دوست داشتنی...
  کتب دیگر انتشارات بهار سبز
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی