نمایشنامه های آسان برای اجرا در کلاس و صحنه تئاتر: خوشا به حال آن شهر (دوره دوم متوسطه)
   

  ۳۲۶

  رقعی

  چاپ ۱

  انتشارات سوره مهر
  نویسنده حسن دولت آبادی,نسیم خواجوی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۷۵۵۰۷۱
  کد دیویی ۸fa۲.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  نمایشنامه های آسان برای اجرا در کلاس و صحنه تئاتر: خوشا به حال آن شهر (دوره دوم متوسطه)

  مجموعه «نمایشنامه های آسان» باهدف در اختیار قرار دادن نمایشنامه های مناسب جهت اجرا در مدارس کشور تدوین شده است. در این نمایشنامه ها، ضمن توجّه به ضرورت های اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، علمی و رعایت تفکیک جنسیت، به اصلاح رفتار نسل آینده کشور نیز توجّه شده است. در این مجموعه، صد و پنجاه نمایشنامه در سی جلد و به تفکیک مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان فراهم شده است. این دفتر با عنوان «خوشا به حال آن شهر»، دربردارنده پنج نمایشنامه عروسکی و غیر عروسکی برای دوره دوم متوسطه است.

  کتب دیگر انتشارات انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی