ذهنیت میلیونر: چگونه می توانید به درآمد کلان برسید

  ۳۸,۰۰۰ تومان

   

  ۲۸۰

  رقعی

  چاپ ۱

  ذهن آویز
  نویسنده گری رابرت,مهدی قراچه داغی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۱۸۰۸۸۰
  کد دیویی ۶۵۰.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ذهنیت میلیونر: چگونه می توانید به درآمد کلان برسید

  موفّقیت در کسب و کار و رسیدن به ثروت کلان، موضوع نوشتار حاضر است. نویسنده در کتاب حاضر، با ارایه تمرین ها و راه کارهای عملی و علمی چگونگی کارکرد ذهن ناآگاه و باورها و افکار و تجسم رویاها و تبدیل آن به واقعیت را توضیح می دهد. وی سپس کلیدهای موفّقیت و نظم و ترتیب شخصی و هم چنین داشتن هدف، چگونگی طبقه بندی هدف ها و مهارت های دست یابی به آن ها و چگونگی تسلط به پول و استفاده از چند منبع درآمد برای کسب ثروت را بیان کرده است. هم چنین نویسنده به معجزه مغز جمعی، معجزه زمان و راه های فروش بهینه به عنوان ابزار قطعی برای رسیدن به موفّقیت اشاره کرده و در پایان کتاب، نقل قول هایی از بزرگان درباره ثروت و بیانیه ای سی روزه برای موفّقیت و رسیدن به ثروت گنجانده است.

  کتب دیگر انتشارات ذهن آویز
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی