بیندیشید و ثروتمند شوید
   

  ۳۳۶

  رقعی

  چاپ ۷

  نسل نو اندیش
  نویسنده ناپلئون هیل,مهین خالصی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۳۶۴۴۶۶
  کد دیویی ۶۵۰.۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  بیندیشید و ثروتمند شوید

  تا اینجا خیلی خوب بود. ولی آیا کارنگی معامله می کرد؟ چقدر می خواست؟ (شاب فکر کرد حدود سیصد و بیست هزار دلار.) چگونه می توانست پرداخت کند. سهام عادی یا ممتاز؟ پول نقد؟ هیچ کس نمی توانست یک سوم میلیارد دلار پول نقد جور کند.

  کتب دیگر انتشارات نسل نو اندیش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی