قصه های خواندنی بهارستان جامی

  ۵۱,۰۰۰ تومان

   

  ۱۶۸

  رقعی

  چاپ ۷

  پیدایش
  نویسنده مرجان کشاورزی آزاد
  شابک ۹۷۸۹۶۴۶۶۹۵۷۵۷
  کد دیویی ۸fa۸.۸۳۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قصه های خواندنی بهارستان جامی

  معرفی کتاب:  مولانا آن شاعر عارف مسلک فیه ما فیه را به شیوه‌ای ساده و خودمانی نگارش کرده است اما، محتوای آن بسیار عمیق می باشد. او در این مجموعه از باورها و آرزوهایش سخن به میان آورده، آرزوهایی که سوختنشان را با چشم مشاهده می کند، گاه به نرمی و ملایمت سخن می گوید و گاه سخت و خشن. قصه های شیرین فیه ما فیه اثری است که می تواند دریچه ای برای ورود به دنیای بی نظیر مثنوی ها و غزلیات مولانا باشد، کتابی که تنها گوشه ای از هنر بی نظیر مولوی را به نمایش می گذارد.

  گزیده ای ازکتاب: سخنگویی مانند آفتاب است؛ همان آفتابی که به انسان زندگی و گرما می بخشد. این سخنگویی همیشه در او قرار دارد، چه سخنی بگوید چه نگوید. تا انسان زنده است، حیوانی نیز با او همراه است.

  آدمی سه حالت دارد: یکی آن که گرد خدا نگردد و جز او همه را ستایش و بندگی کند؛ از زن و مرد و مال و بچه گرفته تا سنگ و خاک. دوم آن که با شناخت و آگاهی، جز خدا کسی و چیز دیگری را ستایش و بندگی نکند. سوم آن که در چنین حالتی فرو برود و به خاموشی برسد. نه بگوید خدمت خدا را به جا می آورم و نه بگوید به جا نمی آورم. چنین انسانی از آن دو مرحله گذشته است؛ اگرچه در دنیا از او صدایی بر نمی خیزد.

  کتب دیگر مرجان کشاورزی آزاد
  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی