دایره المعارف نفت

  ۳۰,۰۰۰ تومان

   

  ۷۲

  رقعی

  چاپ ۱

  محراب قلم
  نویسنده مهدی ضرغامیان,مهناز عسگری,جان فارندن
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۴۸۲۴
  کد دیویی ۰۳۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دایره المعارف نفت

  کتب دیگر انتشارات محراب قلم
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی