حجاب بی حجاب

  ۴۵,۰۰۰ تومان

   

  ۱۱۲

  رقعی

  چاپ ۹

  آرما
  نویسنده محمدرضا زائری
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۰۷۷۰۰۰
  کد دیویی ۲۹۷.۶۳۶
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  حجاب بی حجاب

  موضوع این کتاب، بررسی جنبه های اجتماعی حجاب است. کتاب حاضر، مجموعه ای از مقالات نگارنده درباره «حجاب » و بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگی در این زمینه است. این نوشتار، با هدف ایجاد فضایی برای بررسی جدی تر مسیله حجاب از سوی فعّالان فرهنگی تدوین شده است. این اثر تلاشی است در راستای شرح حجاب به عنوان انتخابی علنی، جدّی و آشکار که معناد و مفهومی گسترده دارد و آثار و تبعات گسترده ای نیز بر آن مترتّب می شود. نگارنده در این کتاب می کوشد، حساسیت و اهمیت حجاب از جهات مختلف را بررسی کرده و آن را از منظر آسیب شناسی و سیاست گذاری برای ترویج و تبلیغ از زاویه حیثیت اجتماعی و فرهنگی مطالعه نماید. مشخّصه کتاب، استفاده از سخنان و نظریه های «حضرت امام خمینی(ره)» و «رهبر معظم انقلاب(مدّ)» در جای جای مقالات است.

  کتب دیگر محمدرضا زائری
  کتب دیگر انتشارات آرما
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی