نقطه ته خط: مجموعه طنز
   

  ۱۲۸

  رقعی

  چاپ ۲

  انتشارات سوره مهر
  نویسنده مهرداد صدقی,رویا صدر
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۷۵۱۳۰۱
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  نقطه ته خط: مجموعه طنز

  موضوع نوشتار حاضر، مجموعه طنز و متون طنزی است که نویسنده آن را برای انتشار در نشریاتی نظیر «ماهنامه گل آقا» و «هفته نامه سلامت» و یا حضور در جشنواره طنز نگاشته است. برخی از عناوین متون طنز عبارتند از: «پیوند مشترک»؛ «یک داستان آبکی»؛ «عشق آبکی»؛ «محرمانه»؛ «کلپاسه سیاه چشم»؛ «ویروس کشون»؛ «حلوای اوره» و «نوبت عاشقی یا وقتی قلب گریپاژ می کند».

  کتب دیگر انتشارات انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی