جامع الاسرار و منبع الانوار

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان

   

  ۴۹۶

  رقعی

  چاپ ۲

  شرکت نشر کتاب هرمس
  نویسنده سیدحیدربن علی آملی,محمدرضا جوزی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۶۳۷۷۸۱
  کد دیویی ۲۹۷.۸۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  جامع الاسرار و منبع الانوار

  کتاب حاضر، از متون قدیم عرفانی است که در قرن هشتم به قلم «سیدحیدر آملی» و به زبان عربی نوشته شده است. موضوع کتاب، فلسفه اسلامی و هستی شناسی است. مطالب در سه اصل تدوین شده و هر اصل شامل چند قاعده است. «در توحید و اقسام آن»، «در استشهاد به کلام خدا، انبیا و اولیا در حقیقت توحید» و «در باب توابع و لواحق اسرار شرایع الهی»، سه اصل مطرح شده در این نوشتار است. زبان اثر روان، ادیبانه و آمیخته با اصطلاحات فلسفی و همراه با روایات عربی است. هدف از نگارش این اثر، انتقال بخشی از دانش حکمت عرفان اسلامی و دستاوردهای ارزشمند تفکر اسلامی است و ویژگی شاخص این اهمیت متن اثر از نظر علمی و تاریخی است.

  کتب دیگر انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی