قصه های شیرین هفت اورنگ جامی
   

  ۲۳۲

  رقعی

  چاپ ۵

  پیدایش
  نویسنده جعفر ابراهیمی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۴۲۸۵
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قصه های شیرین هفت اورنگ جامی

  این کتاب انتخاب و بازنویسی برخی از حکایات هفت اورنگ اثر جامی (۸۹۸-۸۱۷ هـ) است که به زبان ساده برای نوجوانان فراهم آمده است. هفت اورنگ مجموعه ی هفت کتاب و شامل حکایت ها و داستان های متنوع است. جامی در نگارش هفت اورنگ از زبان رمز و تمثیل برای بیان مفاهیم عرفانی و اخلاقی استفاده کرده است. کتاب حاضر شامل بیست و پنج حکایت است که عناوین برخی از آن ها عبارت اند از: شیطان و راهب مومن، شعر تازه، خارکش پیر، مرد نابینا و زن زشت روی، انوشیروان و پیرزن فقیر، مردی که گاو شد، خرس و خیک، محکوم به مرگ، عربی که شترش گم شده بود، درد بی فرزندی، مرد شهری و باغ روستایی و...

  کتب دیگر جعفر ابراهیمی
  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی