پیامبر (پیش از تولد)

  ۴,۵۰۰ تومان

   

  ۱۰۴

  رقعی

  چاپ ۵

  آستان قدس رضوی
  نویسنده نقی سلیمانی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۰۲۰۶۲۵۶
  کد دیویی ۲۹۷.۹۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  پیامبر (پیش از تولد)

  در حقیقت قصه زندگی محمد (ص) با نزول آیه آیه قرآن شکل می گیرد.با هر آیه در طول سال های وحی، قرآن به حالات، شخصیت و حوادثی که بر پیامبر می گذشته، اشاره های ضمنی یا مستقیم دارد، که این خود سرنخ هایی برای یافتن وقایع طول زندگی پیامبر و روش او به دست می دهد. این رمان تلاشی است در همین جهت؛ و البته بر محور و خط قرآن. کتاب حاضر، به بیان اتفاقات پیش از تولد پیامبر (ص) پرداخته است.

  کتب دیگر نقی سلیمانی
  کتب دیگر انتشارات آستان قدس رضوی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی