قصه های خواندنی هزار و یک شب
   

  ۵۴۸

  رقعی

  چاپ ۸

  پیدایش
  نویسنده شکوه قاسم نیا,نرگس آبیار
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۷۹۲۷
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  قصه های خواندنی هزار و یک شب

  پادشاه جوانی که به او «ملک شهریار» می گفتند به علت خیانتی که از همسر خود دیده بود، کینه همه زنان را به دل گرفته بود. او برای خاموش کردن آتش این کینه، دست به انتقام جویی زده بود. او هر روز دختری را به عقد خود درمی آورد و سحرگاه روز بعد او را به قتل می رساند. همه زنان و دختران در معرض انتقام جویی قرار گرفته بودند و هر روز قرعه مرگ به نام یکی از آنها می افتاد. در این میان، دختر وزیر دربارکه «شهرزاد» نام داشت، دست به اقدامی متهورانه زد. او خود داوطلب ازدواج با پادشاه کینه جو شد. شهرزاد از همان شب اول قصه ای شیرین و جذاب برای شاه تعریف کرد؛ اما ادامه قصه را به شب بعد موکول نمود و بدین تریتب قصه های هزار و یک شب پدید آمد و او با این تدبیر جان خود و دختران جوان را از خطر مرگ نجات داد. در این جلد از کتاب برخی از قصه ها با عناوین «حکایت ماهیگیر و دیو خمره»، «حکایت ملک یونان و حکیم رویان»، «حکایت ملک سندباد»، «حکایت وزیر و پسر پادشاه»، «حکایت اسب آبنوس» و... آمده است.

  کتب دیگر انتشارات پیدایش
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی