لبخند سعدی: طنزآوری در غزل های سعدی
   

  ۴۲۴

  رقعی

  چاپ ۱

  انتشارات سوره مهر
  نویسنده اسماعیل امینی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۷۵۰۶۷۰
  کد دیویی ۸fa۱.۳۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  لبخند سعدی: طنزآوری در غزل های سعدی

  موضوع کتاب حاضر، بازنمایاندن طنز آوری در غزل سعدی است. شیوه محقق در این بازنمایی این گونه است که در هر غزل، ابیات طنزآمیز به صورت برجسته و مورب از دیگر ابیات متمایز شده و در پاورقی شرح کوتاهی درباره آن ها آمده است. هدف کلّی کتاب، شناسایی مضامین طنز و طنزپردازی در غزلیات سعدی با رویکرد بیان وضع ناگوار جهان و «تلخ عیشی» است. ویژگی شاخص اثر، رویکرد و نگاه تازه به غزلیات سعدی و نوع بیان این رویکرد است.

  لبخند سعدی با هدف توجه همگانی به طنزهای اندیشمندانه این شاعر نام آور نوشته شده است. وقتی سخن از طنزآوری سعدی است، اغلب به گلستان و بوستان اشاره می شود و از غزل سعدی چندان سخنی به میان نمی آید، ولی این کتاب فرصتی است که دستمایه های طنز در غزل سعدی نیز مورد مداقه قرار گیرد.
  شیوه اسماعیل امینی در کتاب اینگونه بوده است که با انتخاب غزل هایی که حال و هوای طنز دارند هرجا که لازم بوده در قالب پاورقی توضیحاتی بر شعر افزوده است.
  «لبخند سعدی» توجه مخاطب را به این نکته جلب می کند که طنز، شاخه ای از ادبیات است که جدیت دارد و از آنجا که زبان سعدی بسیار به زبان امروز نزدیک است، ارتباط با آثارش سهل تر خواهد بود.در واقع او به زبانی سخن می گوید که تا به امروز زنده است و ما امروز به زبانی که سعدی به کار برده سخن می گوییم.
  «لبخند سعدی» البته جنبه پژوهشی دارد، اما نه پژوهش صِرف و دست کمی از یک کتاب ناب طنز جذاب و خوشخوان ندارد. در هر غزل بیت های طنزآمیز به صورت برجسته و مورب از سایر بیت ها متمایز شده که به نوعی راهنمایی برای مخاطب در دنبال کردن موضوع است. دلیل انتخاب این غزل ها شاخص تر بودن طنز آنهاست؛ وگرنه سعدی به غیر از این غزل ها، در دیگر غزل هایش هم از طنز استفاده کرده است.

  کتب دیگر اسماعیل امینی
  کتب دیگر انتشارات انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی