تاریخ ایران کمبریج: از نادرشاه تا دوران معاصر: قسمت سوم (دوره پهلوی)

  ۲۳۰,۰۰۰ تومان

   

  ۷۷۶

  رقعی

  چاپ ۴

  مهتاب
  نویسنده چارلز ملویل,گاوین هامبلی,تیمور قادری,پیتر اوری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۷۸۸۶۹۰۱
  کد دیویی ۹۵۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  تاریخ ایران کمبریج: از نادرشاه تا دوران معاصر: قسمت سوم (دوره پهلوی)

  قسمت سوم از جلد هفتم تاریخ ایران کمبریج، دربردارنده اطلاعات جامع و توصیفی درباره وضعیت ایران در دوران پهلوی است که در نه بخش با این عناوین تدوین شده است: استبداد پهلوی؛ ۱۹۴۱-۱۹۲۱؛ استبداد پهلوی؛ محمدرضا پهلوی ۱۹۷۹-۱۹۴۱؛ سیاست خارجی ایران؛ تحول اقتصادی؛ صنعت نفت ایران؛ نیروهای مذهبی در ایران قرن بیستم؛ تفریحات عمومی؛ رسانه، و تحول اجتماعی در قرن بیستم؛ چاپ، مطبوعات وادبیات در ایران و هنرها از قرن هجدهم تا قرن بیستم.

  کتب دیگر انتشارات مهتاب
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی