اصول دیپلماسی در اسلام و رفتار سیاسی پیامبر (ص)
   

  ۲۸۴

  رقعی

  چاپ ۱

  مهاجر
  نویسنده محمد غفوری
  شابک ۹۷۸۹۶۴۸۸۶۱۶۵۵
  کد دیویی ۲۹۷.۴۸۳۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  اصول دیپلماسی در اسلام و رفتار سیاسی پیامبر (ص)

  نباید چنین تصور کرد که اسلام فاقد تفکرات سیاسی، حقوق و فلسفۀ سیاسی است و در علوم و معارف اسلامی جایی برای سیاست و فلسفۀ سیاسی وجود ندارد. جایگاه مناسب فلسفۀ سیاسی اسلام در حقوق (فقه) و حکمت (فلسفه) اسلامی معین شده و آن به معنی استقرار دقیق حقوق اسلام در کنار حقوق دیگر است. از عمده ترین موضوعات قابل بحث در فقه اسلامی، ضرورت دولت به عنوان سازمان سیاسی ملت است که از نیاز جامعه به مدیریت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشات می گیرد. در این میان حضرت محمد (ص) را باید به حق از بانیان علم سیاست دانست که موفق به ایجاد پیوند و رابطه ای ناگسستنی میان دین و سیاست شد. نگارنده در کتاب حاضر نخست تعریفی از دیپلماسی و نیز مفاهیم جنگ و صلح در جهان عرضه و سپس ساختارهای دیپلماسی در مکتب اسلام به ویژه در رفتار پیامبر اکرم (ص) را بررسی می کند. در ادامه نیز تاریخ تحول دیپلماسی را در دولت های پس از اسلام بررسی و ویژگی های سفیران در اسلام را بیان می نماید.

  کتب دیگر انتشارات مهاجر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی