۱۹۲

  رقعی

  چاپ ۲

  بصیرت
  نویسنده جاناتان بارنز,محمد فیروزکوهی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۵۴۹۲۴۲۲
  کد دیویی ۱۸۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ارسطو

  موضوع کتاب حاضر، شناخت نامه ای درباره یکی از فیلسوفان بزرگ یونان باستان، ارسطو است. نگارنده که خود از بزرگ ترین ارسطوپژوهان معاصر است، در این کتاب مختصر اما جامع، به بررسی پژوهش های علمی، اکتشافات منطقی، نظریه های مابعدالطبیعی، آثار روان شناختی و آرای سیاسی، اخلاقی و هنری ارسطو می پردازد و جایگاه تاریخی او را در مسیر اندیشه بشری نشان می دهد. این کتاب همچنین در بردارنده زندگی نامه ارسطو از دوره تولد و کودکی، مراحل رشد و تحصیل و تحولات زندگی اوست.

  کتب دیگر انتشارات بصیرت
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی