بصیرت تاریخی: اصول شناخت تاریخ تحولات معاصر ایران

  ۴,۰۰۰ تومان

   

  ۲۵۲

  رقعی

  چاپ ۶

  آرما
  نویسنده موسی نجفی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۶۰۷۷۱۴۷
  کد دیویی ۹۵۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  بصیرت تاریخی: اصول شناخت تاریخ تحولات معاصر ایران

  این کتاب، مجموعه ای از نوشتارها و گفتارهایی است که محدوده زمانی پنج قرن اخیر تاریخ معاصر ایران را دربرمی گیرد و از عصر صفویه تا انقلاب اسلامی را شامل می شود. نتیجه مباحث در حوزه تاریخ تحلیلی و اندیشه سیاسی است که به نحوی به سنّت و تجدّد مرتبط است. نگارنده در این مباحث با عبور از تحولات تاریخی، جنبش های اسلامی، ورود غرب به ایران، توجّه به نقش مرجعیت و اجتهاد و هویت ملّی، به خصوص در عهد صفویان و مشروطیت را بررسی می کند. مباحث این کتاب عمدتاً حول موضوعات زیر می گردند: کلیاتی درباره شناخت تاریخ معاصر ایران از صفویه به بعد؛ جریان شناسی در تاریخ معاصر؛ اصول شناخت تاریخ تحولات سیاسی ایران؛ اندیشه اصلاحات در تاریخ اندیشه سیاسی اسلام و ایران؛ عقلانیت تاریخی و تاریخ نگاری معاصر ایران و نقد رویکردهای ناصواب و جریان شناسی تاریخی تجدد در ایران.

  کتب دیگر موسی نجفی
  کتب دیگر انتشارات آرما
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی