فلسفه

  ۴۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۹۰

  رقعی

  چاپ ۱

  علم
  نویسنده عباس باقری,آندره کنت اسپونیول
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۰۵۷۷۵۵
  کد دیویی ۱۰۱
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  فلسفه

  تاریخی بودن فلسفه امری بدیهی است. فلسفه می خواهد چیزهای فناناپذیر و ابدی را بشناسد، در حالی که تاریخ چیزهایی را که از زمانی وجود داشته اما در زمان دیگر نابود شده اند روایت می کند، و این که هیچ علمی، حقیقت نیست، بنابراین علوم نمی توانند ابدی باشند. به همین دلیل تنها یک تاریخ علوم وجود دارد، که تاریخ حقیقت نیست، تاریخ شناخت ها است و ما آن را تاریخ پیشرفت های این شناخت ها می شناسیم و تاریخی، به همین دلیل، همیشه روش مند و گذشته نگر است. بر این اساس نوشتار حاضر با هدف تعریف فلسفه، بررسی فلسفه و تاریخ آن، قلمروها و جریان ها، فلسفه و حکمت تدوین شده است.

  کتب دیگر انتشارات علم
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی