دولت های ورشکسته

  ۲۵,۰۰۰ تومان

   

  ۳۹۲

  رقعی

  چاپ ۱

  ساقی
  نویسنده نوآم چامسکی,پوپک محبعلی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۵۶۷۵۸۳۵
  کد دیویی ۹۷۳.۹۳۱۰۹۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دولت های ورشکسته

  نگارنده در کتاب حاضر، با بررسی نقض حقوق بین الملل به وسیله دولت آمریکا و نحوه شکل گیری نهادهای دموکراتیک و بیان برداشت نخبگان از عملکرد دولت آمریکا، درصدد است تا علل عملکرد ضعیف و شکست پذیر این دولت را در عرصه های جهانی بررسی کند. وی یکی از برجسته ترین ویژگی های دولت های ورشکسته همچون آمریکا را این می داند که آنها از شهروندان خود در مقابل بروز خشونت ـ و شاید حق نابودی ـ محافت نمی کنند. نگارنده بیان می دارد: این گونه دولت ها نه تنها توانایی گسترش روابط دموکراتیک را در خارج از کشور خود ندارند، بلکه شکل گیری آن در محیط داخلی نیز برایشان امکان پذیر نیست.

  کتب دیگر انتشارات ساقی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی