آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

  ۵۹,۵۰۰ تومان

   

  ۲۸۴

  رقعی

  چاپ ۰

  شرکت چاپ و نشر بین الملل
  نویسنده ناصر باهنر
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۰۴۱۰۶۹
  کد دیویی ۱۵۵
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

  یقین تعلیم و تربیت با ارزشترین و مهمترین وظیفه آدمی بشمار می آید و پایه حیات انسان بر تغییر و تطور بنا شده است و این تغییرات در تمام دوران زندگی آنان برقرار می باشد. متأسفانه از جمله بزرگترین غفلتهایی که در زمینه آموزش دینی در جامعه ما صورت گرفته، عدم توجه به روانشناسی دانش آموزان است. این کتاب تلاش دارد تا به دو سؤال مهم که در طول یکدیگر واقع شده اند پاسخ گوید:
  1ـ کودک در رشد و تکامل دینی از چه دوره هایی عبور می کند و ویژگی های آن چیست؟
  2ـ با توجه به ویژگیهای این دوره ها و درک او از مفاهیم دینی، آموزش مفاهیم دینی چگونه باید صورت گیرد.
  این اثر به عنوان یکی از پژوهشهای فرهنگی متخب سال 1376 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزیده شده است . اثر حاضرتلاش دارد تا با تکیه بر روانشناسی رشد به بررسی مراحل رشد و تکامل درک دینی و با مطالعه چگونگی درک و نوجوانان از مفاهیم دینی به شیوه های مناسب آموزش معارف اسلامی در این دوره های سنی را پیشنهاد نماید .کتاب حاضر از پنج فصل تشکیل شده که عبارتند از: کودک کیست؟ مراحل رشد و تکامل درک دینی، درک کودکان و نوجوانان از مفاهیم دینی، کلیاتی در آموزش دینی و شیوه های آموزش معارف اسلامی به کودکان.

  کتب دیگر ناصر باهنر
  کتب دیگر انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی