Paused...
  سیره امام رضا (ع)
   

  ۷۴

  رقعی

  چاپ ۱۸

  دفتر نشر فرهنگ اسلامی
  نویسنده امیرمهدی حکیمی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۷۶۰۵۴۹
  کد دیویی ۲۹۷.۹۵۷
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  سیره امام رضا (ع)

  امام رضا(ع) به عنوان الگوی کاملی برای انسانها ـ چه در دوران زندگی و حیات خود، و چه برای مردمان پس از خود ـ دارای سرشتهایی بود که همگان را به شگفتی وا می‌داشت و دوست و دشمن را فریفته و شیفته خود می‌ساخت، بدان‌گونه که هماره زبان به ستایش او می‌گشودند و از بزرگیها و سرشتهای انسانی او سخنها می‌گفتند؛ و پیروان راستینِ امام، شخصیت او را نمونه و الگوی رفتاری خویش قرار می‌دادند از این‌رو آنان که شیفته آن امام بزرگ‌اند، باید بدان گونه باشند که او بود و بدان‌سان زندگی کنند که امامشان زیست و با معیارهای رضوی خود را بسازند.

  کتب دیگر انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی