شکوای سبز (1)

  ۲۳,۴۰۰ تومان

  ۲۶,۰۰۰ تومان

  %۱۰ تخفیف

   

  ۱۲۲

  رقعی

  چاپ ۷

  کتاب نیستان
  نویسنده سیدمهدی شجاعی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۳۷۴۳۵۸
  کد دیویی ۲۹۷.۷۷
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  شکوای سبز (1)

  شکوای سبز ۱ دریافتی است از سه مناجات عرفه، ندبه و شعبانیه. زبان کتاب لحنی است میان دریافت و ترجمه. نه فقط ترجمه است و نه گستردگی دریافت را دارد. نویسنده کوشیده است با تشبیهات و استعارات متنوع و رنگارنگ، در انتقال معنای دعا به مخاطب زیباترین و سهل ترین مسیر را بپیماید. نویسنده در زیر عبارت «متی نعادیک و نراوحک فنقر عینا» از دعای ندبه مینویسد: کی میشود صبح ناشتای چشم هایمان را به نگاه تو بگشاییم؟ کی میشود شام تصویر تو را به قاب خواب هایمان ببریم؟ کی میشود شب و روزمان در فضای ظهور تو بگذرد؟ کی میشود عطر ظهور تو در شامه جهان بپیچد؟ کی میشود صدای گام های آمدنت در گوش هستی طنین بیندازد؟

  کتب دیگر سیدمهدی شجاعی
  کتب دیگر انتشارات کتاب نیستان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی