دایره المعارف علوم

  ۱۱۰,۰۰۰ تومان

   

  ۱۴۶

  رقعی

  چاپ ۳

  پنجره
  نویسنده مجید عمیق,اندرو لانگ لی,علی پیرحسین لو
  شابک ۹۷۸۹۶۴۲۲۲۲۱۳۱
  کد دیویی ۰۳۰
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  دایره المعارف علوم

  کتب دیگر انتشارات پنجره
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی