کرشمه خسروانی یا مخالف بیداد به طرز همایون
   

  ۱۷۶

  رقعی

  چاپ ۵

  کتاب نیستان
  نویسنده سیدمهدی شجاعی
  شابک ۹۷۸۹۶۴۳۳۷۴۷۰۹
  کد دیویی ۸fa۲.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  کرشمه خسروانی یا مخالف بیداد به طرز همایون

  در نمایش نامه «کرشمۀ خسروانی» یزید، شیفتۀ «زینب» ـ همسر عبدالسلام، والی عراق می شود و برای دستیابی به او از مکر پدرش معاویه و مشاورش «رفیق» سود می جوید. معاویه، عبدالله سلام را باحیله ای به شام می کشاند و او را مجبور می کند همسرش را طلاق دهد. هنگامی که طلاق نامۀ عبدالله به زینب می رسد، او با پیشنهاد امام حسین (ع) مبنی بر ازدواج با خود روبه رو می شود. این نمایش نامه در ۳ پرده و هر پرده در ۲ تا ۳ صحنه تنظیم شده است. نام گذاری پرده ها بر اساس پرده های موسیقی و نام صحنه ها بر اساس گوشه های موسیقی صورت گرفته است.

  کتب دیگر سیدمهدی شجاعی
  کتب دیگر انتشارات کتاب نیستان
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی