لبخند غیرمجاز: نوشته های طنزآمیز
   

  ۱۲۸

  رقعی

  چاپ ۲

  انتشارات سوره مهر
  نویسنده اسماعیل امینی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۷۵۱۳۱۸
  کد دیویی ۸fa۳.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  لبخند غیرمجاز: نوشته های طنزآمیز

  کتاب حاضر، مشتمل بر داستان های کوتاه فارسی با موضوع طنز آمیز است. برخی از عناوین داستان ها عبارتند از: باغ پادشاه؛ پرفسور دلتا؛ نیمه پر لیوان؛ پسر بدو شیر بگیر؛ گوساله معمولی؛ اقتصادات مقامات؛ حسنک کجایی؛ موش ها و گربه ها. در خلاصه داستان «باغ پادشاه» آمده است: باغبانی نزد وزیر تشریفات، از تعداد موش ها در باغ قصر پادشاه شکایت کرد و چند گربه را برای کشتن موش ها خواستار شد. وزیر تشریفات چند ببر قوی هیکل در باغ رها کرد. فردا اعلیحضرت و وزیر تشریفات و باغبان طعمه ببرها شدند و باغ به تصرف موش ها درآمد.

  کتب دیگر اسماعیل امینی
  کتب دیگر انتشارات انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی