پاسخ به شبهات کلامی: درباره پیامبر اعظم (ص)
   

  ۴۱۶

  رقعی

  چاپ ۲

  سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  نویسنده محمدحسن قدردان قراملکی,غلامحسن محرمی
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۰۸۱۲۵۵
  کد دیویی ۲۹۷.۹۳
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  پاسخ به شبهات کلامی: درباره پیامبر اعظم (ص)

  موضوع کتاب حاضر، تحلیل شخصیت پیامبر اسلام(ص)، با رویکرد کلامی و تاریخی است. کتاب در دو بخش تدوین شده است. بخش اوّل، رویکرد کلامی ـ فلسفی به تحلیل شبهات دارد و به هفت فصل تقسیم می شود. امّی بودن پیامبر، علم غیب، معجزات و عصمت از جمله مباحث این بخش است. در بخش دوم، شبهات مربوط به شخصیت و اخلاق فردی و اجتماعی پیامبر پاسخ داده شده است. هدف اصلی کتاب، پاسخ گویی به انتقادها و شبهاتی است که به منظور تخریب چهره پیامبر اکرم(ص) مطرح می شود. رویکرد عمده این تحقیق، کلامی ـ تاریخی است و در مواردی از رویکرد عرفانی و فلسفی نیز استفاده شده است. در کتاب، به صد شبهه درباره شخصیت پیامبر پاسخ داده شده است.

  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی