ظهور و سقوط سلطنت پهلوی(جلددوم)

  ۴۲,۵۰۰ تومان

  ۵۰,۰۰۰ تومان

  %۱۵ تخفیف

   

  ۷۳۱

  رقعی

  چاپ ۳۲

  اطلاعات
  نویسنده حسین فردوست
  شابک ۹۷۸۹۶۴۴۲۳۲۱۹۰
  کد دیویی ۹۵۵.۰۸۲۴۰۹
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  ظهور و سقوط سلطنت پهلوی(جلددوم)

  تاریخ معاصر ایران دارای دو بعد است: بعد آشکار که در تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نمایان است؛ و بعد پنهان که ترسیم کننده اصلی حوادث و دگرگونی ها بوده است. بدون شناخت تاریخ سری و پس پرده، شناخت واقعی تاریخ معاصر ایران ممکن نیست و در چنین فضایی انتشار خاطرات حسین فردوست گامی ضروری در روشن ساختن بعد پنهان و تاریک تاریخ معاصر ایران است. در کتاب حاضر مطالبی چون نقش امپراتوری صهیونیستی روچیلرها و مجتمع رویال داچ شل و تنازعات دو قدرت اسکتباری آمریکا و انگلیس در سال های پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تا سقوط دولت علی امینی بیان شده است. نویسنده در ۱۷ فصل با استفاده از خاطرات چاپ شده حسین فردوست و سایر فعالان سیاسی سلطنت پهلوی ایضاح مسایل پنهان و پشت پرده این دوره از تاریخ ایران پرداخته است. هم چنین کتاب با تصاویر و اسنادی از گزارشات محرمانه و غیرمحرمانه همراه است.

  کتب دیگر حسین فردوست
  کتب دیگر انتشارات اطلاعات
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی