با کاروان حوله: طنزی به شعر و ادب
   

  ۱۶۸

  رقعی

  چاپ ۲

  انتشارات سوره مهر
  نویسنده امید مهدی نژاد
  شابک ۹۷۸۶۰۰۱۷۵۳۷۰۱
  کد دیویی ۸fa۷.۶۲
  فایل صوتی
  فایل الکترونیکی

  با کاروان حوله: طنزی به شعر و ادب

  شعر با زبانی سخته و لحنی آرکائیک خود را می آغازد. به طوری که غزلیات پیر بلخ ثم الروم مولانا را فریاد داور محترم می آورد. شاعر، برای آغازیدن شعر، فضای خواب و رویا را بر می گزیند. منتها به رویایی ساده و معمولی و شخصی، بلکه رویایی گروهی.

  کتب دیگر امید مهدی نژاد
  کتب دیگر انتشارات انتشارات سوره مهر
  کتب مرتبط
  صحیح
  شماره اشتباه
  دسته بندی